Vi har flyttet


 

Sola menighet og Solakirkenes servicetorg har flyttet fra Soltunvegen 6 til nye Sola kirke i Kongshaugveien 20, like overfor Sola rådhus.

Tlf.nr. til Solakirkenes servicetorg blir som før: 51755370.

Hilsen Sola menighet og Sola kirkelige felleråd

 

Tilbake