Viktig informasjon om smittevern i Solakirkene


Oppdatert 25.mars 2021

 

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

Vi er nå alle kjent med at regjeringen innfører strengere tiltak fom. torsdag 25.mars, og at disse nå er innarbeidet i oppdatert utgave av Den norske kirkes smittevernveileder:  https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

Nye nasjonale regler får konsekvenser også for gjennomføring av seremonier i kirkene i Sola.

Gudstjenester: Alle gudstjenester er avlyst frem til 12. april.

Vielser: Maks  20 personer i vielser når det benyttes faste tilviste plasser. Sola Ruinkyrkje: Informasjon kommer. (Se egen informasjon om vielser under meny Bryllup)

For andre arrangement: Se informasjon på menighetene sine nettsider.

Begravelser/Bisettelser: (Se egen informasjon under meny Gravferd)

Det blir fra nå av maks 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Avstandskravet på 1 meter blir nå 2 meter.

For kirkebyggene i Sola blir det etter ny oppmåling og nøye vurdering plass til følgende antall:

Sola kapell                 : 33 plasser

Tananger kirke          : 45 plasser

Ræge kirke                 : 45 plasser

Sørnes kirke               : 50 plasser

Sola kirke                   : 50 plasser  

Noen av kirkene vil benytte tilstøtende rom for å oppnå dette antallet. Dette gjelder Sola kirke, Sørnes kirke og Ræge kirke. Tananger sitt antall er begrenset på grunn av planlagt ombygging i andre deler av kirka som medfører at tilstøtende rom ikke er ledig.

 

Smittevernhensyn ved våre arrangementer:

  • Registrering: Vi må ha navn og telefonnummer til alle deltakere.
    • Vi er pålagt å ha kontaktinfo i forhold til eventuell smittesporing. Oppbevares i 14 dager.
  • Personer med luftveissymtomer kan ikke delta
  • Hold 2 meter avstand til andre
  • Vask hendene eller bruk håndsprit når du kommer til kirka

Takk for at du viser hensyn.

 

Tilbake